Info till medlemmar

Här finns det aktuella informationsbladet till alla medlemmar.

Vänligen läs detta alla och ta till Er vad som styrelsen kommit fram till. Här finns också info om vad Linköpings Kommun säger om häckar etc utanför våra egna tomter som gränsar mot gata.
___________________________________________________________________________________________

INFORMATION VID NYBYGGNAD/OMBYGGNAD
Vid ombyggnation samt nybyggnation är fastighetsägare skyldiga att kontakta samfälligheten för att göra en besiktning av vägen. Detta för att bestämma skick på väg innan extra transporter startar. Information bör också framkomma i vilken utsträckning det bir transporter.

När detta sker är en fastighetsägare skyldig att ersätta samfälligheten med en s.k. slitageersättning, allt enligt anläggningslagen  §48a.

Detta ligger alltså helt utanför eventuella skador och är alltså en ersättning för ökat slitage. Den avgift man idag erlägger bygger på att vägen trafikeras normalt från samtliga fastigheter.
_____________________________________________________________________________________________

Länkar till de olika sidorna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *