Sättuna samfällighet

Sättuna samfällighetsförening i sin nuvarande form bildades 1991. Ändamålet med föreningen är att  förvalta och utveckla gemensamma anläggningar i form av vägar, byggnader och markområden. Föreningen består av fyrtiofem fastigheter som tillsammans har ansvar för nedan beskrivna ytor och anläggningar.

Kommunikationen sker främst med fastighetsägarna när det gäller frågor som rör samfälligheten. Av samma anledning är det bra om de som hyr ut sin fastighet informerar sin hyresgäst om vad som gäller i samfälligheten och informerar om den informationsskrift som finns upplagd på hemsidan.