Sättuna samfällighet

Webbplatsen för medlemmarna i samfälligheten. Tillhandahåller information om aktuella frågor, det som redan har hänt samt kommande aktiviteter.

19 juni 2005

För Er relativt nyinflyttade finns övergripande information om vad det innebär att äga en fastighet i en samfällighetsförening. Det kan vara svårt att få grepp om samfälligheten olika områden och hur dessa förvaltas. Här går det mesta att hitta, även viss äldre historik.


Utvald information från tidigare styrelsers e-post utskick 2016 till nutid. Se meny Info till medlemmar. Välj med Kategori eller mån/år för att lista inläggen.

Områdeskartor med fastighetsgränser från lantmäteriet
Planbestämmelser från kommunen. Kartor med Skyfallskarteringar från kommunen.

Protokoll och handlingar från 2016-nu
Information från viktiga projekt som avhandlats under perioden.


Menyer finns för stadgar, styrelse och naturligtvis senaste nytt. Observera att vissa sidor kräver lösenord och hur dessa ska distribueras återkommer vi till.

Återkoppla gärna med synpunkter och förslag på vad ni vill se på vår webbplats.
Maila till styrelsen som helhet eller individuellt.