Sättuna samfällighet

Utvald information från tidigare styrelsers e-post utskick 2019 till nutid. Se meny Info till medlemmar där under Arkiv ses en månadslista som börjar i maj 2019 och som fylls på efterhand.

Områdeskartor med fastighetsgränser från lantmäteriet
Planbestämmelser från kommunen. Kartor med Skyfallskarteringar från kommunen.

Protokoll och handlingar från 2019-nu
Information från viktiga projekt som avhandlats under perioden

Fullt fungerande webb med aktuell information!
Förändringar sker här under en tid framåt. Menyer kan flyttas och innehåll fylls på. /Styrelsen.

Menuer för Stadgar Styrelse och naturligtvis senaste nytt finns också. Observera att vissa sidor kräver lösenord och hur dessa ska distribueras återkommer vi till.

Återkoppla gärna med synpunkter och förslag på vad ni vill se på vår webbplats.
Maila till styrelsen som helhet eller individuellt.