Kontaktlista

Lista på kontakter

RollNamn, kontaktvägar
GV = Gallstrandsvägen
SV = Sundsörsvägen
Ansvarsområde
OrdförandeJohnny Lindström SV 6
johnny.lindstrom@mewab.se
Telefon: 013-55309
Mobil 070-3410199
Leda och fördela arbetet
Förbereda styrelsemöten och kall till desamma.
Uppdatera offentliga organ med rätt uppgifter
Vice ordförande,
Suppleant
Anette Ekstedt GV 10
ekstedtanette@gmail.com
Mobil: 070-4625835
Företräder ordförande när ordförande ej kan närvara.
Se ovan
Kassör/
suppleant
Camilla Kallentoft GV 19
camilla.kallentoft@hotmail.com
Telefon 070-6596467
Bokföring, in och utbetalningar, bankkontakter.
Tillsammans med styrelsen upprätta årsbokslut.
SekreterareHenrik Lindström GV 15
hencha80@hotmail.com
Mobil: 070-6630895
Upprätta och distribuera protokoll, arkivera och
hantera post.